Хубава си моя горо ... над 270 хектара гори завинаги унищожени в Национален Парк Пирин!

Нов материал по темата тук

Знате ли откъде абсолютно нищо не може да се скрие? От отгоре...

Днес в съботния ден реших да проверя какво се случва с природата в Национален Парк Пирин, погледнато обаче ... от космоса.
Използвах сателитни и ортофото изображения с висока резолюция от 2009 и 2011 година (нямам предвид тези от Google), заредих ги в мощен GIS софтуер, нанесох границите на изсечените гори съответно през годините, очертах площите, софтуера ги сметна автоматично и получих съвсем приблизителна 2D представа за това което е извършено там. Да се има предвид че тези изчисления трябва да се завишат тъй като там наклона е доста голям и реално площите също са доста по-големи. Но да видим изчисленията в този супер орязан и минималистичен 2D вариант.

Да припомня че концесията е дадена за 99.5 хектара, което е 995 дка или 995 000 кв.м.

Какво получих: (да се има предвид споменатото по-горе за разликата между 2 и 3D)

До 2009 г. изсечените и усвоени терени възлизат на площ около 217,8 хектара, което е 2178 дка или 2 178 123 кв.м.
До 2011 г. са изсечени и усвоени още площи на площ около 15,7 хектара, което е 157 дка или 157 863 кв.м

Като съберем тези числа получаваме че площта на това което е изсечено е 233.5 ха което e 2335 дка или 2 335 000 кв.м. - това в неточния и минималистичен 2D вариант.

Да допуснем че площта е с 15% по-голяма заради наклона - ще получим приблизително числото 268 хектара, което е ДВА ПЪТИ И ПОЛОВИНА по голяма площ от упомената в договора на концесионера.

Сега да допуснем отново приблизително че на всеки 10 кв. метра е имало дърво (а това са гори т.е. гъстотата е по-голяма) - ще получим че са били завинаги унищожени над 268 000 уникални дървета в Национален Парк Пирин - част от световното природно наследство. Да не говорим за другите растителни видове и животински свят.

Въпрос е на часове да се направи точен 3D модел на това което е извършено в тази зона. Защото то граничи с безумието. Пред погледа, с одобрението и пълната подкрепа на управляващите. Грабят и унищожават природата.

09.02.2013
Атанас Русев,

Материалите и картите може да се ползват единствено с изричното съгласие на автора.

Забележка: и това което е описано е до 2011-а година - сега какво е ... ???

 3D модел ;) :