Бунището наречено Черно Море - част III

В периода 24-26 Август 2013 г. неизвестен плавателен съд изхвърля тонове палмово масло в Черно море - предполагаемо място - десетки километри навътре в морето в района на границата между България и Турция. Повече от 50 км от южната брегова ивица на Черно море в България - от Аркутино до Резово е замърсена, като замърсителя излиза 6 денонощия по всички плажове (от 26 до 31 август 2013 г.) в активния летен сезон.


плажа Корал, 6 денонощия след замърсяването...

След многобройните сигнали още от началото на инцидента, мудната и некомпетентна държавна администрация се задейства и едва на 31 август РИОСВ обяви че "неизвестното вещество" е най-вероятно? палмово масло и че то не представлява никаква опасност. Това е единствената реакция на държавата! И другата - кмета на община Царево изпрати писма до концесионерите и наематели на плажове да си почистят бреговата ивица от замърсителя!

След което темата изчезна от медии и следователно отвсякъде другаде. Вече почти месец от инцидента нито една държавна институция не пророни и дума относно това огромно замърсяване.

Каква всъщност е по-подробната картинка която се случва в Черно море и за която никой нехае? И как РИОСВ и медиите излъгаха ???

MARPOL представлява международна конвенция за превенция на замърсяванията от кораби. Тя е една от най-важните морски конвенции касаещи околната среда.

Според ревизирания Anex II на MARPOL в сила от 1 януари 2007 г. разлива на палмово масло попада в т.н. категория "Y" ( ОПАСНО !) !!!

("Category Y: Noxious Liquid Substances which, if discharged into the sea from tank cleaning or deballasting operations, are deemed to present a hazard to either marine resources or human health or cause harm to amenities or other legitimate uses of the sea...")

В литературата има изброени многобройните вреди върху морските обитатели, хората и околната среда в следствие разливите на палмово масло.

Съгласно CEDRE(2004) и ITOPF(2012) големите разливи от палмово масло, особено през лятото и есента могат да нанесат значителни щети над околната среда!

А знаете ли каква е световната практика при подобно замърсяване?

По най-бързия начин се установява виновника за замърсяването и възможност за санкциониране и възможни средства и финанси от застраховката му. Тъй като България е част от международните конвенции IMO/IOPC за отговорност при подобни замърсявания, а именно: CLC92, FUND92, OPRC90, BUNKERS01, може да изиска средства за операциите по почистването. Обикновено то се извършва за сметка на държавата с помощта на нейни специализирани звена, армия, брегова охрана или др. и след това тази сметка се представя на горните международни фондове (IOPC)... (а при нас кмета задължава еди кои си наемател да си изчисти плажа за собствена сметка...)

Другата страна на въпроса е все пак също доста интересна...

КОЙ ???

Оказа се, че все пак нещо като огромен танкер може дори да не се разбере кой е в това море, въпреки сателитните наблюдения, системата AIS (Automatic Identification System) и факта че в периода 24-26 август в тази зона на Черно море вероятно са преминали само няколко танкера, които са превозвали палмово масло, ако не и само 1...

Морска Админситрация в Бургас заявиха по медиите, че в тези дни е нямало кораб с товар палмово масло в тяхното пристанище - и с това изчерпаха случая и вероятно разследването - за тях Черно море е гр. Бургас и това е и единственото пристанище...

Оказа се, че България от 2011 г. 'ползва' системата CleanSeaNet за сателитен мониторинг на замърсяванията в морето, но след горното изявление - директно се свързах с директора на EMSA (European Maritime Safety Agency) г-н. Markku Mylly, който мигновено ме препрати към г-н. Marin Chintoan-Uta, директор на 'Satellite Based Monitoring Services' към EMSA, който веднага провери в техните сателитни и други данни от системата CleanSeaNet за този период от време, с какво разполагат. Оказа се че имат сателитни снимки единствено от 22 и 28 август, на който не може да идентифицират никакъв разлив - нормално - на 22 още не се е случил, а на 28-и вече е бил на огромна площ за да може да се локализира и види.

Всъщност системата CleanSeaNet разполага в момента със SAR изображения 1-2 пъти седмично - ако искате да изливате някаква помия в морето - проверявате РADARSAT-1 and RADARSAT-2 кога преминават - и по-натам е елементарно да не ви засекат... Ако това може да се нарече мониторинг и контрол...

Разбира се с това не се изчерпва всичко... все пак на север е Украйна, а на изток ... Русия.

През 2011 г. на среща на BSC (Black Sea Commission) делегатите от членките на ЕС, България и Румъния са удовлетворени от това което предлага EMSA (CleanSeaNet) и не вземат предвид предложенията на руската страна в тази среща, която вече извършва далеч по-професионален и гъвкав мониторинг на замърсяванията в руската част на Черно море.

И така се свързах с компанията Scanex, която осъществява сателитен мониторинг на руския сектор от Черно море по договор с пристанищните власти в Новоросийск. Те любезно препратиха моето запитване към техните специалисти и с мен лично се свърза един господин от Руската Академия на Науките, за които този разлив се оказа, че представлява много голям интерес. От неговия опит и данни сподели, че подобни разливи са масово явление и обикновено се случват по границите на икономическите зони в открито море между България-Турция и България-Румъния с цел да се избяга от отговорност. Даде ми връзка за ежедневните сателитни публични снимки от MODIS и набеляза основните пунктове по които трябва да проведем нашето "разследване".

След това, изисках архивни данни от MarrineTraffic за трафика на корабите в сектора за тези дати според AIS - оказа се че не са публични, а платени, и в момента очкавам да получа оферта с цената ;).

Оказа се също така, че е възможно да се осъществи пилотен проект съвместно със Scanex, за сателитен мониторинг на тази зона от Черно море, разбира се при интерес от страна на институциите. А дали те искат да си отворят допълнително работа и да разберат кой замърсява морето, какво превозва, кой сондира в морето и за какво???

А докато няма разследвания срещу причинителите и адекватен контрол, в открито море ще продължава да се изхвърлят с хиляди тонове произволни замърсители, които в крайна сметка идват до нас... на плажа, във водата... или чрез рибата която консумираме... а за околната среда и живите организми в морето това все повече се оказва фатално.

Разследването продължава!

 

от Атанас Русев

"Да Запазим Корал"

още по темата:

 

Бунището наречено Черно море – част IV, юни 2017 г.

Бунището наречено Черно море – част V, юли 2017 г.

 

Черно море се превърна и в бунище за химикалите - II част

Заедно с фекалите, Черно море се превърна и в бунище за химикалите! - I част