Министерството на Околната Среда и Водите не работи поне от 1 година насам!

 

На 28.05.2013 г., точно преди една година, от сдружението "Да запазим Корал", внесохме официално искане в МОСВ (вх. № 48-00-598/28.5.2013) за обявяване на Корал за защитена територия. В искането бяхме приложили карти, схеми, фотографии, научни експертизи и всички необходими документи. Този набор от документи изпратихме и до Европейската комисия във връзка с разследването което тя води по случая Корал.

До този момент, една година по-късно, нямаме абсолютно никакъв отговор от тази държавна институция, което автоматически означава, че през последната година тя не е работила. По наше проучване се оказа, че в МОСВ се очаква становище от РИОСВ Бургас. По информация от РИОСВ Бургас становището е наполовина готово и то е положително - т.е. на Корал съществуват всички дадености за нова защитена територия. Но защо не е направено и защо нарочно се бави - отговор няма.

След една цяла година, все още нищо документално не е направено, нито ни е изпратен официален отговор. Очевидно за всички е, че настоящето правителство НЕ РАБОТИ, не само в сферата на екологията, но и във всички други сфери. Напротив, то дори работи против обществения интерес, природата и държавността в страната.

Безчинствата по Черноморието продължават. Цялата вина в момента е на тези, които управляват. Изтъркаха и неглежираха фразата ОСТАВКА. Съсипаха цялата страна и независимо от всичко с цялата си арогантност са готови да продължат, за да доразграбят напълно всичко преди новите парламентарни избори. Ето това са националните предатели и като такива ще останат в историята, ако въобще останат.

снимката е направена на плажа Корал, 27.05.2014 г., за целия албум натиснете тук