МОСВ отново нагло и некомпетентно зачеркна защитата на Корал

След 23 месеца чакане, най-накрая на 23.04.2015 г.(изх. N. 48-00-598) в сдружението „Да запазим Корал“, получихме наглия и некомпетентен отговор на МОСВ, относно нашето искане за обявяване на нова защитена територия при Корал. Заради този неполучен отговор преди месец поискахме оставката на Мишо Михайлов  и това стана реалност неотдавна. Но за съжаление, неговото „творчество“ продължава с пълна сила и сега в МОСВ… Очевидно политиката е такава…

В отговора се казва следното:

МОСВ е запитало ИАГ и МЗХ относно статута на предлаганата територия, откъдето през м. декември 2014 са им дали отговор, че това „представлява урбанизирана територия съгласно кадастрална карта и регистър за землището на с. Лозенец, община Царево“.

След което, МОСВ заключват, че "само 5-6% от площта в нашето предложение е разположена „разпокъсано между урбанизираните територии и крайбрежната пясъчна ивица“, която „представлява горски и полски пътища, ниви, пасища и поляна – без консервационна значимост и не могат да бъдат обособени като цялостен комплекс, притежаващ необходимите характеристики за опазването му в рамките на ЗЗТ.“

След което, на „основание чл. 36, ал. 2 от ЗЗТ, МОСВ намира за НЕЦЕЛЕСЪОБРАЗНО предложението за обявяване на защитена местност…“

Подписано от зам. министър Бойко Малинов

---

Отново нагло и некомпетентно МОСВ си измива ръцете и косвено ни казва, че дюните (от спец. кадастрална карта на дюните) представляват урбанизирана територия. Дори в отговора си не цитират тази специализирана карта, защото не им е удобно. А известно ли им е на този зам. министър и министър, че това е урбанизирана територия идваща от спорния ОУП на Царево, заради който самото МОСВ трябваше да дава обяснения на Европейската комисия през март 2014 г. и на който промените и екологичната оценка трябва да са готови до края на 2015 година

Може ли МОСВ да ни отговори като "урбанизирана територия" в кое населено място или селищно образувание попада Корал? Защото определено не е в населено място, а за да е в селищно образувание, то би трябвало да е одобрено на общински съвет...??? (Отговорът е: няма такова селищно образувание). Не попада и  в строителните граници на населено място... И друго... може териториите да са с променено предназначение - да не са горски или земеделски, но тези изменения не се ли основават на ПУП, който е приет без оценка за влиянието му върху околната среда? 

А ако предполжим, все пак, че Корал попада в "урбанизирана територия", известна ли е на МОСВ, ал. (2) от Чл. 7 на ЗУТ, където се казва:

Територии с предназначение земеделски, горски или урбанизирани територии могат да бъдат едновременно и с предназначение защитени територии, определени със закон.„???!!!???

Ясно е, че МОСВ отново изпълнява просто някаква поръчкова политика в разрез със законите на страната. Ако обичате: #ОСТАВКА! Заради некомпетентност. Заради пасивност. Заради допринасяне косвено за унищожаване на природата. Ще искаме оставки докато всичко наистина се промени и Вашето министерство започне да работи наистина за опазването на околната среда и водите. Хвалите се, че парите от Европа идват за следващия програмен период. Изчакайте само малко… ние също да изпратим в ЕК нашите материали и вашия „компетентен“ отговор.

Ще Ви пишем и изпратим ново писмо с нови материали и пак ще искаме да защитим Корал, ще го правим, докато това се случи. Ще трябва да спазвате законите, колкото и да не Ви се иска. Но … само не бъдете спокойни. Няма само да пишем. Скоро ще излезем на улицата. И не само на Орлов мост. Необратимо е. Вие си го търсите.

 плажа Корал, преди буря...