Убиецът на делфинчета – Аутопсията и моделът – част 4

Регистрираните мъртви делфини през това лято, излезли на българското Черноморие, до 15 септември, надминаха 300 екземпляра. Само в края на м. юли и август по нашите брегове изплуваха над 250 мъртви делфинчета, бебета, от един и същи вид Phocoena Phocoena. Това е безпрецедентен брой, както се оказа в последствие, след контакти с румънски, украински и турски специалисти по делфините.


Осъзнавайки мащаба на проблема, от сдружението „Да запазим Корал“,още в началото на м. август. иницирахме събирането на данни за мъртвите делфинчета, тяхното въвеждане, обработка и анализ, както и започнахме собствено разследване по случая. Създадохме цялостна база данни, както и публичен уеб-базиран ГИС портал, където изнесохме всички събрани от нас данни.


За да се установи еднозначно причината за смъртта на толкова голям брой бебета-делфинчета беше нужно да се направи аутопсия. Тъй като се оказа, че в България по една или друга причина никой не може и няма да направи официална аутопсия на нито едно делфинче, се обърнахме към румънските ни колеги от OCEANIC-Club, специализирани в аутопсията на делфини и притежаващи мобилна лаборатория за изследване.


Следващата пречка беше липсата на разрешително за подобен ред дейности, но след намесата лично на министъра на МОСВ, такова беше издадено на името на сдружението „Да запазим Корал“ като в него беше включен и специалиста от OCEANIC-Club, Razvan Popescu. (Разрешително N 648/27.08.2015 г).


Разследването придоби международен характер, след присъединяването на OCEANIC-Club и след като направихме контакт с украйнските учени Pavel Gol’din и Oksana Savenko, занимаващи се с този проблем. В нито една от тези държави, вкл. и Турция нямаше регистрирано повишаване на мъртвите делфини, но се оказа, че през последните години е имало подобни инциденти, (не в този мащаб), във всяка една от тези държави, по аналогичен начин, без да са установени еднозначно причините.


На 27 август в България, с. Лозенец, Корал, пристигна Razvan Popescu, за да се видим и обсъдим подробностите по бъдещите ни съвместни действия. Чудесен човек и изключително ерудиран специалист относно делфините. Говорихме надълго и нашироко и направихме план за действие. Следващото му идване щеше да е с екипа и подвижната лаборатория!  Още в самото начало на разследването към нас се присъедини Васко Гълъбов, учен от НИМХ-БАН, който
се занимава с морски метеорологични прогнози и климатични промени и моделиране на движение на плаващи замърсители и други плаващи обекти.  Хрумна ни че може чрез използването на математически модел, при наличието на толкова много данни, да разберем повече за това което се е случило в морето и е причинило смъртта на толкова много бебета делфинчета.

Но ще оставя самия Васко да даде повече информация:

Васко Гълъбов на работното си място

Васко Гълъбов:


Моделиране на движението на трупове на делфини.
Компютърното (числено) моделиране на движението на труповете на делфини се прави с цел да се установи района, където е настъпила смъртта им. По-конкретно за симулацията на движението на труповете, намерени по българското крайбрежие използваме модел, наречен MOTHY, който е разработка на френската национална метеорологична служба (METEO FRANCE). Toзи модел първоначално е бил създаден за да се прогнозира разпространението на петролни разливи , но са добавени и други възможности, като например движението на бедстващи в морето (например в спасителен сал). Симулирането на движение на мъртви делфини , за разлика от прогнозирането на дрейфа на плаващи обекти, е в обратна посока- назад във времето от момента на намиране. Този модел вече е бил използван за подобни задачи във Франция. За работата на един такъв модел е необходима метеорологична информация (вятър и атмосферно налягане), морска информация (морски течения) и информация за обекта, чието движение се симулира (геометрия и промени в свойствата му по време на плаването. Друго възможно приложение на такива симулации назад във времето е разкриването на източниците на замърсяване, изхвърлено на морския бряг с цел налагане на санкции.  До момента MOTHY е използван за Черно Море само за симулации на петролни разливи за анализ на риска. Използването му за дрейф на трупове на делфини е първо такова (и се надяваме да не се налага друго).


Разполагахме с достатъчно данни, но все пак липсваше времето на смъртта на делфинчетата. Хрумна ми, че тя може да бъде определена приблизително по снимки от специалисти и извадих и подредих всички налични случаи със снимки. След което ги изпратих на Razvan Popescu и Pavel Gol’din,  с молба да нанесат приблизително датата на смъртта. По състоянието на трупа на делфинчето, може да се съди за това, колко време то е престояло във водата. Подобни изследвания са правени и има статии в научната литература, например за условията в океана е установено, че главата се отделя от тялото на делфинчето, ако то е престояло около 20-30 дни във водата. Според Pavel Gol’din условията в Черно море бяха доста по-различни и разлагането би трябвало да протича доста по-бързо през този период на годината заради високата температура на водата  и други фактори.  Razvan и Pavel бяха на едно мнение относно времето на смъртта на делфинчетата и скоро след като Razvan се върна в Румъния, ми изпрати анализа на почти 70 случая, които имахме със снимки.


Следващата стъпка беше да определя максимумите на излизането на делфинчетата на сушата, за да може точно тези случаи да бъдат пуснати в модела на Васко. През това време той беше подготвил и настроил данните за модела с времето и условията, които ни интересуваха и дори пусна няколко примерни случая. Резултатите бяха много адекватни и обнадеждаващи.  Направих графика на случаите и решихме с Васко да направим симулации за случаите в най-големия максимум – от 1 до 12 август. Съставих и изпратих на Васко таблица с точните координати на времето и мястото на появяването на мъртвите делфинчета и предполагаемото време на тяхната смърт. За най-големия максимум избрах 28 представителни случая, за които имахме всички данни и които бяха разпространени по цялото ни крайбрежие. За всеки един от тях, Васко щеше да сметне по 9 различни варианта, в зависимост от един много важен параметър, а именно процента на потапяне на трупа на повърхността на морето (от 20% до 100%). Така щяхме да получим 252 траектории на трупове на делфинчета, които след анализ в контекста на времето, морските течения и други условия, биха могли да ни покажат вероятно мястото, където беше настъпил инцидента с делфинчетата. За да се сметне всеки отделен случай с 9 варианта трябваше много сървърно време – Васко смогваше да изкара на ден максимум по 2 симулации (случая). Трябваха ни около 15-20 дена, за да може да завършат сметките и да получим траекториите…


През това време Razvan организира всичко в Румъния и на 21 септември, заедно с друг негов колега – Razvan Zaharia -  пристигнаха с подвижната лаборатория в България.Веднага започнахме с изследванията. При предишното си посещение, Razvan ни беше инструктирал как максимално добре, да запазим труповете на делфинчетата за последваща аутопсия, но беше изминало много време и това не работеше в наша полза. Вече не ставаше дума за аутопсия, а по-скоро за взимане на проби, по които щяха да се проверяват възможни причини за смъртта на делфинчетата. Например, наличие на токсини и заболявания, и др.

  

 


Почти цяло лято погребвахме  делфинчета, сега се налагаше да изравяме трупчетата, за да могат Razvan и Razvan да взимат проби и да ги изследват. В начинанието се включиха много хора от „Да запазим Корал“ – Мария, Мирослава, Петър и много други.

 

 

Трупчетата, поставени в найлонови чували и закопани дълбоко в пясъка, бяха сравнително добре запазени, но тези, които бяхме погребали, както трябва, бяха мистериозно изчезнали и от тях беше останал единствено малко по-жълт пясък. Интересен факт, който Razvan каза, че не е описван в литературата.

За ситуацията, в която се намирахме, трябваше да сме „благодарни“ на нашите държавни институции, чието безхаберие специално в този случай, беше пословично. Трябваше да си направим всичко сами – от погребването на делфинчетата, до тяхното повторно изравяне и изследване… и повторното им погребване. Та дори и разрешително да си извадим за това. Ето това ни е скапаната държава. МЗХ, МОСВ, ИАРА, МВР и още подобни – няма никакъв смисъл от съществуването Ви в сегашния Ви вид.

Razvan Popescu


Последният ден от пребиваването на OCEANIC-Club в България, отидохме заедно с Razvan и Razvan, и Антилопата ;) до „Залива на делфините“ с надеждата да зърнем живи делфини. Имахме късмет и един чудесен делфин се появи в морето пред нас!

 

 

Снимката на делфина който дойде при нас, Razvan Zaharia успя да го заснеме


Макар и със закъснение, пробите бяха взети и бяха направени нужните анализи. Резултатите вече са известни и експертизата е готова.


Смятането на модела също беше завършило и Васко беше направил предварителен анализ. Резултатите бяха потресаващи! Моделът работеше и вече знаехме почти всичко. Знаехме тъжната истина, в която стотици, ако не и хиляди малки, току-що новородени, бебета делфинчета бяха намерили смъртта си.

 
Следва продължение: Убиецът на делфинчетата - Виновникът! - част 5

 
28.10.2015 г., Корал

Атанас Русев

С изключителната помощ на Васко Гълъбов, Razvan Popescu, Razvan Zaharia, Pavel Gol’din, Oksana Savenko и членовете на "Да запазим Корал"


(Никоя част от тази публикация не може да бъде използвана, цитирана, препечатвана и др. без изричното писмено разрешение на автора)

Още по темата:

Убиецът на делфинчета - Разследването! - част 3

"Mълчаливият" убиец на делфинчета! - част 2

"Мълчаливият" убиец на делфинчета! - част 1

Трето мъртво делфинче изплува на плаж Корал

Гробар на делфини

Институциите изхвърлиха в прахта убитото делфинче

Малкото делфинче, което не дочака утрото

Бунището наречено Черно Море - част III

Сънят на един разстрелян делфин

Гробище за делфини

Убийството на един възкръснал делфин

Най-удобната смърт за един делфин (видео)

Най-удобната смърт за един делфин

Как един разстрелян делфин доказа, че в България няма институции