Убиецът на делфинчета – Виновникът - част 5

Най сетне, след месеци неуморна работа по разследването на смъртта на стотици, вероятно хиляди, малки делфинчета в Черно море през лятото на 2015 година, нашата доброволна група от международни специалисти в различни области, касаещи този проблем, стигна до ясни резултати.

 

Резултати от моделът на носещите се в морето мъртви делфинчета…

 

Васко Гълъбов беше готов с всичките 252 симулации от модела и ми изпрати първоначалните си изчисления на най-вероятните места, където можеше да се е случил този инцидент с делфинчетата. Беше определил от модела 2 такива места в морето: едното близо до остров Змийски в ИИЗ на Украйна и другото – срещу Шабла в България.

  

Няколко дни по-късно чрез повторен анализ на модела и данните – мястото срещу Шабла беше еднозначно изключено от Васко, но по думите му всичко трябваше да се провери повторно, защото на него му липсваха подходящите инструменти за анализ на толкова много данни.

  

симулация на случаи от модела MOTHY - различните индекси означават колко процента е потопен трупа на делфинчето във водата (2=20%,...8=80% и т.н.)

 

Тук се намесих аз, с използването на вероятно най-добрия за целта софтуер, а именно ArcGIS for Desktop на ESRI и по-специално една част от него - Tracking Analyst.

Изчислените данни от модела трябваше да се преформатират, за да станат използваеми в ГИС среда, и това отне около седмица време.  Съставянето на единна геобаза данни и създаването на специализирани слоеве за проследяване на траекториите, отне отново около седмица. Предстоеше анализ на огромно количество от данни и траектории в контекста на времето.

Методиката беше проста. В ГИС средата нанесох всички 28 представителни случая с по 9 варианта (обяснено в предишния материал) – това бяха 252 вероятни траектории сметнати от модела, на мъртвите делфинчета след смъртта им. Всички тези траектории ги направих time-aware, а те бяха съставени от над 50 000 точки с координати – за всеки отделен случай, по 9 варианта, през 3 часа, за 25 денонощия назад във времето или по-малко, в зависимост от установения момент на смъртта от Razvan Popescu…

  

След това зададох за всяка една траектория времеви прозорец от 1 денонощие (т.е. траекторията, която е измината за 1 денонощие (съставена от 8 или повече точки) и ден по ден започнах да проследявам дали няма някъде в морето да се появи концентриран облак от точки – поне на първо време, признак за допълнително изследване. След това направих същото и за времеви прозорец от 3 денонощия, за да може да се компенсира донякъде вероятната грешка от установяването на точната дата на смъртта или различните параметри зададени в модела.


Резултатите бяха еднозначни. Имаше такова място в морето! Моделът очевидно работеше, както и всички методики, които прилагахме!

Мястото се намираше на около 40 км североизточно от остров Змийски, разположен в Изключителната икономическа зона на Украйна. Съвпадаше с изчисленията на Васко. Това беше мястото на което бяха умрели вероятно хиляди делфинчета…

Датата вече беше известна – около 25-26 юли 2015 година. Мястото също.

Но каква беше ПРИЧИНАТА?

 

Резултатите от аутопсията

Десет дни след посещението в България на Razvan Popescu и Razwan Zaharia от OCEANIC-Club, в което взеха проби от труповете на умрелите делфинчета и направиха аутопсии, резултатите бяха готови. Причината за смъртта на всички изследвани делфинчета беше определена като „удавяне“. Нямаше красноречиви данни за токсини, тежки метали или заболяване. Това беше мнението на Razvan. УДАВЯНЕ.

 

Причината

Малките делфинчета можеше да са се удавили в следствие или на звукови удари (виж предишните материали по темата) или попадане в рибарски мрежи.

-        Звукови удари: Тази хипотеза за сега е отхвърлена от нас, защото има следните несъответствия:

-        Липсват възрастни или други екземпляри

-        Липсват наблюдения и случаи на дезориентирани делфини, излизащи близо до брега.

-        Има периодичност с няколко характерни пика в измирането на делфинчетата, наблюдавана при други подобни случаи, където причината е била улов в рибарски мрежи.

Въпреки тези доводи, Pavel и Oksana в началото считаха това като главна причина. Те са големи специалисти и експерти и уважаваме тяхното мнение. Но впоследствие постепенно тя отпадна - с натрупването на фактите.

 

Рибарски мрежи

Имаше един факт, който от самото начало на изплуването на мъртвите делфинчета на брега, не ми даваше мира. Излизаха само еднакви по размер и вид мъртви делфинчета по цялото крайбрежие, сякаш сортирани от нещо. Липсваха възрастни или други екземпляри. Единствено еднакви по големина бебета… Задавах си въпроса, какво е онова нещо което може „да сортира“ и едновременно с това да убие хиляди делфинчета. Колкото повече време минаваше, и колкото повече научавах за нелегалния риболов на калкан с дънни мрежи, толкова повече се убеждавах за единствената възможна причина за това нещастие. Когато снимките на мъртвите делфинчета бяха анализирани от Razvan и Pavel – за някой от тях те посочиха веднага, че причината е удавяне – личеше си по розовото коремче на мъртвото делфинче – ясен белег за това. След изследванията и аутопсията на делфинчетата, Razvan отново установи същата причина – УДАВЯНЕ.

И сега рибари не подскачайте като ужилени отново, защото ще стане дума не за вашите гемии и въдички, а за нелегален риболов в огромни мащаби, стотици километри мрежи и др. подобни…. или просто малка лодка с километри мрежи на борда…

Нелегалният (бракониерски), нерегламентиран и не-рапортуван стопански риболов (Illegal, Unreported and Unregulated (IUU)), е доказано вероятно най-големия проблем не само за смъртта на делфините, но и за морските екосистеми като цяло. Особено важно значение заема нелегалния улов на калкан в Черно море с дънни мрежи (gill nets), които са главната опасност специално за вида Phocoena phocoena. Това е научен факт, известен от десетилетия и касае целия свят като разпространение.

Тези мрежи обикновено са с обща дължина десетки и стотици километри. Бебетата на Phocoena phocoena влизат в очите на мрежата и се удавят в рамките на минути. Очите на мрежата представляват ромбове със страни 18-20 см., а самата мрежа е тънка и найлонова, „невидима“ във водата за малките муткури. Те по никакъв начин не я отчитат или вече са много близко и са уловени. За разлика от бебета Phocoena phocoena, делфини от другите видове, „усещат“ тези мрежи на метри преди това. Има много научни изследвания, включително и за честотите, които използват различните видове делфини за илюстрирането на този проблем.

дънна мрежа за лов на калкан (gillnet), всеки ромб е със страна 18-20 см. - забранени за използване!

 

В България, Румъния, Украйна през последните години е забранено използването на подобни мрежи с големина на очите по-малка от 44 см. Но това не е случая с нелегалния риболов/мрежи, именно поради факта, че мрежи с око с по-малък размер доказано стават причина за смъртта на много бебета делфинчета от вида Phocoena phocoena. За превенция по света се използват масово т.н. пингери (pingers), които се слагат на мрежите и гонят делфинчетата, както и специални мрежи с добавка на метална нишка, която се отчита от сонара на делфините, както и други способи…, които едва ли някой използва в Черно море и особено когато извършва нелегален риболов.

Уловът на калкан в Черно море е най-доходоносния бизнес в рибарството. Това е „златото“ на морето за рибарите в Черно море, заради цената на калкана. Съществуват квоти, специални разрешителни, регулация и всякакви законови разпоредби не само в България, но и в другите страни с излаз на Черно море. За жалост, през последните години се наблюдава трайна тенденция на намаляване на популацията на калкан, в следствие нелегалния риболов, прекомерния улов и други фактори.

Размерът и обхвата на този нелегален риболов е толкова голям, че дори Интерпол има проект като глобална инициатива да разследва и преследва замесените в този "бизнес", оценен на 23 милиарда долара загуба за световната икономика.

За пример ще припомня случай от април 1991 година, когато 14 турски кораба са арестувани в Украйна с 6414 дънни мрежи за калкан, с обща дължина 640 км... При залавянето им освен риба в изчистените вече мрежи е имало и 194 делфина...

 

Дали обаче данните до които бяхме достигнали чрез модела потвърждаваха тази основна версия?

Започнах да анализирам отново данните.

Мястото – 40 км североизточно от остров Змийски. Известно за този район, е че това вероятно е мястото в Черно море с най-много риба, където риболова може да се извършва целогодишно, защото условията са изключително благоприятни.  Има повече от 50 вида риба. Специално през летния сезон, който е нетрадиционен за улов на калкан – има данни, че в този район излизат най-големите екземпляри. На картата за разпространение на калкана в Черно море – това място е отбелязано като едно от местата с най-голяма концентрация.

„Нетрадиционното време“ за риболов на калкан също намери своето логично обяснение след като разгледах една статистика за изхвърлените на брега мъртви делфини в Румъния между 2002-2011 година, в която ясно се открояваше максимумите през месец юли.

Дотук всичко съвпадаше.

Времето – 25-26 юли… Сетих се веднага за силата на теченията и вятъра, защото си представих, че никой рибар не би влязъл на 70-100 км навътре в морето или чистил километрични мрежи, когато има 4-5 бала вълнение. Оказа се че точно на 25-26 юли в тази част на морето не е имало никакъв вятър и вълнение и е било изключително подходящо за подобен род дейности.

Установих и нещо друго обаче. Имаше разминаване във времето на измирането на делфинчетата – имаше делфинчета, чиято смърт беше настъпила около 1 август, а не на 25 юли. Проследих техните траектории – оказа се че те идваха от същото място. Проверих отново теченията и вятъра. Имаше един кратък промеждутък около 1-ви август с чудесни условия, преди настъпването на бурята занесла стотици мъртви делфинчета за около седмица до другия край на морето – южното ни Черноморие.

Какво означаваше това? Около 23-24 юли някой беше поставил километрични мрежи за калкан на това място. На 25-26 беше отишъл и ги беше обработил като беше изхвърлил хиляди удавени мъртви делфинчета, уловени в мрежите, в морето. След което ги беше поставил отново. Преди задаващата се буря, около 31 юли беше отишъл отново, почистил и събрал всички мрежи.

Всичко дотук пасваше идеално.

Следващото потвърждение дойде от Васко. Споменах му, че облакът от точки от модела е на случаите с варианти 6-7-8 – това означава 60-70-80% потопени във водата трупове на делфинчета. Той каза, че точно това са установили и френските учени при изследванията си с работата на модела MOTHY при прилагането му за движението на мъртви делфини в океана.

Razvan беше на абсолютно същото мнение – причината беше удавяне в рибарски мрежи за калкан. Разказа ми как беше започнал да се занимава с делфините. През 2001 година, на 30 километра навътре в морето, заедно с негов приятел открили забравена рибарска мрежа (т.н. ghost-fishing представлява една от най-големите заплахи за всички морски обитатели.), около няколко стотин метра дълга. Оставена там от едва 4-5 м. голяма рибарска лодка. Започнали да я изкарват и тъй като били само двама, Razvan сам почиствал мрежата. Каза, че в нея имало 107 удавени бебета делфинчета. Шокът бил толкова голям, че от този момент нататък животът на Razvan завинаги се свързал с делфините…

КОЙ?

След като вече знаехме приблизително мястото и времето на случилото се, се опитахме да разберем дали случайно някой от тези бракониери се беше заблудил и си беше оставил автоматичната идентификационна система да работи на кораба си (AIS). Свързах се повторно с една международна организация, откъдето можеше да закупя исторически данни за движението и местоположението на всички видове кораби, изпратих им нужния квадрант и време – 23 денонощия, както и филтър, защото не ни трябваха танкери и други подобни кораби, а само „рибарски“, „неспецифични“ и „други“ плавателни съдове.

TIMESTAMP between '2015-07-20 00:00' and '2015-08-03 23:59', LON between 29.624989534199358 and 31.706423182831408, LAT between 44.83885509411656 and 46.14530458016483

Платихме данните и след няколко часа, ми ги изпратиха. Както и очаквах – бяха изключително малко…

 

 Все пак – на тях ясно се виждаше едно малко рибарско корабче как беше навлязло през нощта на 26 юли на около 45 км. навътре в морето. До него имаше някакво струпване на преминаващи мъртви делфинчета в същото време от модела, но няма как да се потвърди дали това е виновника, поради липса на много други данни. (В момента Razvan проверява…)


Все пак – при наличие на подробни данни, вероятно от брегова охрана, военни и др. структури притежаващи подобна информация – ще може да се даде съвсем точно отговор кой е извършил всичко това.

 

И сега вече някак си чувствам как си отдъхвате и си казвате: „боже, какви изроди“, защото не се е случило някъде в България… но не бързайте... След този максимум на мъртви бебета делфинчета имаше и друг – между 20 и 24 август – около 20 мъртви делфинчета изплували на сушата само по южното Черноморие, малко по-големи на размер от онези в предишния максимум и умрели едва преди 2-3 дена. Отново като сортирани и еднакви.

бебе делфинче, убито заедно с дестки други бебета... в България около 18 август 2015 г.

 

В този период няма почти никакви течения и ветрове и това еднозначно показва, че извършителите най-вероятно са българи, в териториалните води на България (12 милна зона).

В момента Васко изчислява траекториите в модела … и къде някой български бракониер-рибар е вадил дънните си мрежи около 18 август, и е убил десетки делфинчета, ще четете в следващата част… Защото вече може да разберем всичко. Дори и да е станало преди години.

 

Напълно погрешно е морето и неговите обитатели да се считат за плячка. Погрешно е да няма никакъв контрол. Погрешно е да не се предоставя никаква информация на гражданите относно провежданите операции в морето или липсата на такива. Има държавни институции, за които морето вероятно представлява удобна хранилка, които вероятно са напълно корумпирани и всичко, което публично правят е фасада, зад която плуват труповете на хиляди бебета делфинчета, токсини и замърсители в морето, мъртви морски обитатели – защото… например… да не си мислите, че като траленето е забранено със закон – никой не трали?

В момента географската информационна система, която създадохме ще бъде допълнена с данни от Румъния и Украйна, за всички масови случаи на измиране на делфини за последните 5 години. Ние сме група от специалисти в различни области и това, което ни обединява е любовта към морето, делфините и природата. Горко на всеки дръзнал да наруши спокойствието и живота на морските обитатели!

Държавните институции нехаят. Бутафорните организации, прибрали милиони за наблюдение, броене, мониторинг и защита на делфините – вероятно подготвят нови безсмислени проекти за усвояване на нови милиони. А през това време… в морето алчни бракониери плячкосват всичко живо, други проучват за нефт и газ, и дупчат за да добият, трети „изследват“ релефа на дъното… – четвърти удобно си седят на столовете и прибират подкупи, за да мълчат… Море, живот и ресурси – единствено и само за плячкосване!

Разследването продължава.

 

август месец 2015 г, Корал

 

 23.11.2015 г.

Атанас Русев

С изключителната помощ на Васко Гълъбов, Razvan Popescu, Razvan Zaharia, Pavel Gol’din, Oksana Savenko и членовете на "Да запазим Корал"


(Никоя част от тази публикация не може да бъде използвана, цитирана, препечатвана и др. без изричното писмено разрешение на автора)

 

Още по темата:

Убиецът на делфинчета - Аутопсията и моделът - част 4

Убиецът на делфинчета - Разследването! - част 3

"Mълчаливият" убиец на делфинчета! - част 2

"Мълчаливият" убиец на делфинчета! - част 1

Трето мъртво делфинче изплува на плаж Корал

Гробар на делфини

Институциите изхвърлиха в прахта убитото делфинче

Малкото делфинче, което не дочака утрото

Бунището наречено Черно Море - част III

Сънят на един разстрелян делфин

Гробище за делфини

Убийството на един възкръснал делфин

Най-удобната смърт за един делфин (видео)

Най-удобната смърт за един делфин

Как един разстрелян делфин доказа, че в България няма институции