ТРЕТА ЗАКОННО-НЕЗАКОННА СЕЧ в Природен парк Витоша само за месец!

Само преди месец и половина, точно преди Коледата на 2015 г., Ви показахме една безобразна незаконна сеч в букова гора в Природен парк Витоша, прикрита като законна и илюстрирахме с нашите кратки филмчета всички нередности, които установихме. В резултат на различни фактори и в частност от тези наши разкрития, в началото на м. януари 2016-а г., 22-ма служители бяха освободени от МЗХ, а други 300 служители са с наложено дисциплинарно наказание.
Сега – само след месец, отново в същия район в Природен парк Витоша, само на няколко километра от предишното сечище, отново установихме груби нарушения и незаконна сеч в подотдел 98-б, в землището на с. Боснек, представляващ собственост на физически лица.
 

За този подотдел има издадено позволително за сеч номер 0250774 от 02.07.2015 г  за групово-постепенна сеч на 460 кубични метра дървесина.

На 02.01.2016 г. сечището е освидетелствано с протокол номер: 0255994 като са декларирани, че са отсечени действително 144 кубични метра дървесина, а оставащите преходни 317 кубични метра са записани в ново позволително за сеч с номер 0277128 от 02.01.2016 г.

 Нарушенията, които открихме са следните: (моля изгледайте кратките 1-минутни филмчета, за да добиете ясна представа  за обхвата и вида на нарушенията!)

1.    Отворени са много голям брой прозорци на една много малка част от сечището, поради удобството на терена за извозване на дървата. Отворените прозорци, без изключение, са без никакъв подраст, което е в противоречие с действащата в момента наредба, забавя възобновяването на гората и създава условия за ерозия. (Този факт беше „оправдан“ от проверяващите служители от РДГ с мотива, че са маркирани преди влизането на наредбата)…

 

2.    Отново, точно както и в предишния случай, са отсечени стотици дървета абсолютно незаконно и в последствие са им поставени фалшиви горски марки, за което свидетелстват много факти, вкл. пръски от боята върху стърготините от отрязаните дървета, марки набити върху обелената при сечта кора на дървото, личащи си съвсем пресни марки без номера.

3.    В сечището са изсечени незаконно стотици метри просеки за извозни пътища за камиони, липсващи в каквито и да е технологични планове или отбелязани на терена.  Напротив в карнета изрично е отбелязано - извоз на дървесината, "с коне на самар и влачка":

 

4.    Интензивността на сечта по позволително за сеч и технологичен план би трябвало да е 20%, но на практика тя е между 50% и 60%, което с думи прости означава, че вместо на 10 дървета да се отсекат 2, са били отсечени 6.

5.    От сечището най-вероятно са изнесени в пъти повече дървесина от декларираните 144 кубика дървесина. По думите на проверяващите от РДГ, само на земята са оставени повече от 100 кубика дървесина. С това е ощетен частния собственик и разбира се – природата, обществото и държавата.

За установените нередности се обърнахме към медиите и контролните органи и на 16.02.2016 г. извършихме съвместна проверка, заедно с представители на РДГ, ДГС-Витошко-Студена, и екип на bTV Новините.

По време на тази „проверка“ служителите от РДГ непрекъснато повтаряха, че изброените по-горе нарушения не са кой знае какво, почти никакви и незначителни, което заявиха и пред камерите, в последствие написаха протокол, в който трябваше да ги караме да напишат онова което беше очеизвадно за всички.

Екипът от Новините, излъчи следния репортаж във вечерните новини на bTV ot 19.00 часа:

Този сигнал е изпратен до Министъра на МЗХ, зам. Министъра на МЗХ Георги Костов, Директора на ИАГ – Тони Кръстев.

Очакваме адекватен отговор от тях, който да съдържа подробно:

-    Колко точно са незаконно отсечените дървета (за пояснение при предишния случай, само преди месец, техния брой беше над 1500 – и случаят удобно се потули)
-    Те ще бъдат ли маркирани с червена горска марка, както изисква закона? Как са санкционирани извършителите?

- Защо е допуснато навлизане на камиони в гората и унищожаването на стари и млади дървета?
-    Как са санкционирани контролните органи/лица, които е трябвало  да се самосезират и да вземат нужните мерки при приемането на сечта, вместо да прикриват незаконните действия.
-    Какви мерки е предприело МЗХ по повод на съставения протокол от проверката? И няма ли да назначи нова тъй като смятаме, че отново проблема се неглежира, а престъпленията против Българската гора продължават!
-----------
Само час след като приключи проверката от РДГ, посетихме и друг подотдел едва на километър разстояние от там – 98-з. Там нарушенията бяха отново изключително фрапантни, включително и с прекарването на абсолютно незаконен път с булдозер, през цялата гора с ширина на места 6-7 метра, който освен всичко друго представлява и незаконно строителство по смисъла на закона, прекаран в Природен парк Витоша, зона от Натура 2000 и Вододайна Зона, пояс III.
За нарушенията в 98-з ще бъде следващия ни материал и сигнал, за който очаквайте и репортаж по БНТ на 20.02.2016 в Новините от 20.00 часа.

Този случай е разследван, описан, заснет и публикуван от инж. Александър Дунчев (WWF) и инж. Атанас Русев ("Да запазим Корал") , Оператор DH

16.02.2016 г.

Никоя част от този материал и разследване не може бъде използвана без изричното писмено съгласие на авторите!