Зам.-началника на ДНСК изпрати предупреждение до кмета и гл. архитект на община Царево!

На 10 септември 2014 г., Зам.-началника на ДНСК, инж. Георги Даракчиев, изпрати остро писмо до кмета и гл. архитект на община Царево, в което буквално ги предупреждава, че в случай на презаверка на някое от 35-те разрешения за строеж, в близост до Корал, с това ще потвърдят установените и потвърдени по съдебен ред закононарушения, т.е. ще нарушат закона.

Също така ги уведомява, че ако започне строителство по някое от тези строителни разрешения, ще бъдат предприети незабавни действия по спиране на строителството и за ангажиране на административно-наказателна отговорност на виновните лица.

"Да запазим Корал" изказва своята огромна благодарност за работата на ДНСК в лицето на Началника й, инж. Милка Гечева и зам.-Началника на ДНСК, инж. Георги Даракчиев. Една държавна институция която наистина РАБОТИ!

Целият текст на писмото прочетете тук!


по залез слънце, плажа Корал, 2004 г.