ОГРАНИЧАВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО НЕПОСРЕДСТВЕНО ЗАД КОРАЛ, КАРАДЕРЕ И ИРАКЛИ

 

НА ВНИМАНИЕТО НА: Г-Н РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ

                                              ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Уважаеми г-н Президент,

ОГРАНИЧАВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО НЕПОСРЕДСТВЕНО ЗАД КОРАЛ, КАРАДЕРЕ И ИРАКЛИ

Гласуваните на второ четене от българския парламент изменения на закона за  устройството на черноморското крайбрежие създадоха три плажа със статут на места за природосъобразен туризъм. Корал, Карадере и Иракли – последните незасегнати  природни кътчета на българското крайбрежие, концентрирали силно обществено внимание. Положителна законова стъпка, с оглед, предпазването на тези плажове от модела на „Слънчев бряг” и нездравия концесионен интерес насочен още това лято към тях.

 

Без ефективни нормативни механизми все още съществува опасност терените непосредствено зад тези плажове да бъдат застроени. Ето защо вместо институционално внимание към забраната за къмпиране, ограничаването изцяло на строителството зад Корал, Карадере и Иракли в качеството им на плажове за природосъобразен туризъм е напълно естествен належащ ход на процедираните законови промени.  Природосъобразен туризъм не може да се осъществява на плажове, които са в сянката на бетонови хотели построени на границите им.  Това ограничение на строителството ще позволи върху тази основа на пример да се изгради визия за съхранение на природата, която представлява най-ценния ресурс на страната, когато говорим за туризъм и възможностите за висока добавена стойност. Същевременно така ще бъде гарантиран и високия обществен интерес, който не би допуснал застрояване на последните останали места на Черноморието ни - жертва на развиващия се имотен пазар, незрялия инвеститорски интерес с неясни източници и липсата на убедителни законови регулации. Това днес трябва да се прекрати.

Настояваме освен в рамките на прамомощията си,  президентът да застане на лидерска позиция за създаването на работна група на Министерство на регионалното развитие и Министерство на туризма с компетентността и енергията и на независимите обществени организации. Само съвместно може да бъде завършена започнатата стратегия за природосъобразен туризъм, като се даде пример и се ограничи всякакво застрояване на земите непосредствено зад трите последни незастроени плажа: Корал, Карадере и Иракли.

Нека в допълнение се гарантират ясно конституционните правата на гражданите на България за туризъм и ваканция из цялата страна, като се преразгледа и настъпилата промяна в т в чл. 10, ал. 2, т. 9 за забрана на къмпирането. Днес добросъвестните свободни граждани, които почиват по този начин са реалните пазители на недосъсипаните девствени кътчета природа.

Оставаме с желание за среща, в най-кратък срок, на която да изложим аргументите си.

 

С уважение,

Да запазим Корал

 

10 март 2016 г.